GEÏNSPIREERDEN

Opdrachtgevers en klanten

Voor mijn driejaarlijkse recertificeringsdossier als Register Loopbaancoach B bij het Career Management Institute (CMI) hebben klanten en opdrachtgevers in de afgelopen negen jaar onderstaande aanbevelingen geschreven. Ik dank hun allen heel hartelijk voor de wederzijdse inspiratie die ik mocht en nog mag ervaren in onze samenwerking. Hun tekst heb ik 1-op-1 overgenomen en vanuit privacy overwegingen anoniem.

***

Nathalie Jagir weet vertrouwen op te bouwen, de juiste vragen te stellen, met humor zaken inzichtelijk te maken, is confronterend, onthoudt heel goed welke dingen er in eerdere sessies aan bod zijn gekomen, toont met warm begrip wezenlijk interesse, brengt me dichter bij mijn natuur door me letterlijk mee te nemen in de natuur, helpt mijn veranderingsproces door middel van ondersteunend schrijf, denk- en yoga huiswerk, geheel toegespitst op mij. Dit heeft een heel positief effect op mijn leefwijze, mijn gezondheid, mijn werk, mijn relaties. Ik geef haar een 9. Waarom geen 10? Iedereen kan altijd groeien!

***

Nathalie is al bijna vijf jaar mijn coach. Ik ervaar Nathalie als een coach die echt oprechte interesse heeft in mij als cliënt en als persoon. Mijn ervaring is dat zij voor mij altijd beschikbaar en bereikbaar is voor raad en daad en op een gelijkwaardig niveau de gesprekken insteekt. Daarnaast creëert zij voor mij een situatie waarin rust, aandacht en gelijkwaardigheid centraal staan. Zij heeft mij enorm geholpen in het inzicht geven in mijn gedrag, de diepere kern van dit gedrag en hoe ik mijn gedrag kan inzetten/aanpassen om mijzelf en mijn organisatie verder te professionaliseren zonder dat ik daarbij mezelf verlies. Nathalie's professionele en soms confronterende wijze van reflecteren maakt van mij een evenwichtiger persoon, zowel privé als professioneel. Zij helpt mij met het werken aan thema’s die actueel zijn binnen mijn organisatie door te sparren met mij. Nathalie is een uitstekende coach waar ik mij veilig en op mijn gemak voel. Ik zou haar van harte aanbevelen.

***

Tijdens een lastige periode met gezondheidsproblemen en een burn-out heeft Nathalie mij begeleid, als ook daarna als loopbaancoach. Ik wist dat ik zaken anders wilde regelen maar had daar wel hulp bij nodig. Tijdens het begeleidingstraject was Nathalie heel betrokken, maar wist mij ook te bewegen om anders naar zaken te kijken en te leren dat er ook andere keuzes kunnen worden gemaakt. Nathalie voelt haarfijn aan wat er nodig is om je dat in te laten zien. Ik kan Nathalie als loopbaancoach van harte aanbevelen.

***

Nathalie kan heel goed luisteren en vragen stellen. Op basis daarvan lukt het dan om helder zicht te krijgen op problemen of situatie's die ik inbreng, waarna zij met praktische tips en suggesties komt om het probleem aan te pakken. Die tips en suggesties blijken in de praktijk goed te werken. Dit alles op een manier die mijn bewustzijn verder ontwikkelt. Ik merk dat Nathalie veel aan bewustzijnsontwikkeling heeft gedaan. Daar leer ik van en dat brengt mij verder.

***
Nathalie heeft mij in een viertal sessies geholpen bij mijn vraagstuk rondom mijn carrière switch. Haar voorbereiding en nazorg bij ieder gesprek was zeer grondig en weldoordacht. Naast het goede luisteren en vragen stellen, heeft Nathalie zich ook verdiept in verschillende theorieën rondom mijn vraag en persoonlijkheid en deze met mij gedeeld. Zij heeft mij door haar directe aanpak een aantal mooie en blijvende inzichten gegeven. Het lopen op de pier en het overwinnen van ‘koudwatervrees’ op het strand tijdens de eerste wandeling hebben een blijvende en welkome omslag in mijn loopbaan teweeggebracht.

Wat haar werkwijze uniek maakt, is dat zij haar ervaring uit het bedrijfsleven én als yoga docente perfect weet te combineren en in te zetten. ‘Best of both worlds’ die voor mij heel goed werkt. Ik kan Nathalie, voor wie openstaat voor deze unieke aanpak, als coach van harte aanbevelen.

***

Nathalie heb ik leren kennen als een zeer professionele coach en een zeer betrokken persoon. Ze heeft een respectvolle manier van benaderen en kan de thema’s die er zowel zakelijk als persoonlijk spelen scherp benoemen. Het heeft mij zeer geholpen verder te komen met zelfinzicht, ontplooiing en verrijking van mijn persoonlijk en zakelijke leven. Nathalie creëert ruimte voor jezelf om nieuwe ontdekkingen te doen, maar spoort je tegelijkertijd aan concrete zaken te benoemen en aan te pakken. Door de periode met Nathalie heb ik kunnen herbronnen om nieuwe stappen te maken en mijn leven te verrijken. Het is niet alleen verfrissend werken (aan de zee) met Nathalie maar ook doeltreffend en hartelijk. Warm aanbevolen!!

***

Ik heb Nathalie leren kennen als een loopbaancoach die op het niveau van leidinggevende en seniormanagement functies een zeer goede gesprekspartner is. Haar eigen ervaring is daar natuurlijk debet aan. Zij motiveert en stimuleert iemand na te denken over zijn kwaliteiten, kracht, drijfveren en beperkingen. Dit verruimt het blikveld en hierdoor worden vooropgestelde meningen en ideeën ter discussie gesteld. Door deze intensieve begeleiding wordt de persoonlijke kracht van mensen aangesproken en het zelfvertrouwen vergroot, waardoor zij in kennismakingsgesprekken en presentaties sterk en authentiek voor de dag komen. Teleurstellingen worden besproken en vertaald in verbeterpunten. Kortom, haar kracht is niet het aanleren van trucjes, het inzetten van standaardtestjes of –methoden dan wel het bieden van contacten (-wat het laatste betreft: Nathalie heeft overigens een goed netwerk en contacten worden ingezet om de eigen positie te versterken -) maar het aanspreken van de eigen kracht van mensen. Daarbij staat het belang van de klant voorop, en dat dient het belang van de opdrachtgever.

***

Ik heb Nathalie leren kennen als een betrokken loopbaancoach die zich daadwerkelijk verdiept in de vragen die mij bezig houden en mij ook uitdaagt om de antwoorden op de vragen te vinden. Ze is positief kritisch, geeft heldere feedback en draagt oplossingen aan zonder het van mij over te nemen. De combinatie van ´inhoud´ en ´gevoel´ (in de vorm van ademhaling en visualisatie) was en is voor mij zeer waardevol. Hierdoor onderscheidt Nathalie zich ook van andere coaches die wel praten over het gevoel, maar het gevoel niet laten voelen. Door de gesprekken met Nathalie heb ik geleerd om weer of meer naar mijn gevoel te luisteren, zaken los te laten en me te richten op hetgeen mij energie geeft en waar ik goed in ben.

***

Nathalie houdt je een spiegel voor zodat je je eigen tekortkomingen en kracht herkent, zonder een oordeel te vellen. Ik kon bij haar mezelf zijn.

***

Uit meerdere coachingtrajecten heeft Mevrouw Peters laten blijken onze medewerkers inzicht te kunnen geven in het eigen handelen en het effect daarvan op derden. Mevrouw Peters heeft de kennis en vaardigheden om veranderingen in gedrag bij betrokkenen te stabiliseren en te verankeren. De opdracht wordt bij aanvang helder door haar schriftelijk geformuleerd. Daarnaast ervaar ik een zorgvuldige terugkoppeling naar alle partijen waarin op discrete wijze de benodigde informatie is vastgelegd.

***

De wijze waarop Nathalie Peters boventallig medewerkers begeleid en heeft begeleid, zijn zeer goed verlopen. Haar professionele aanpak is op een niveau dat mensen op alle fronten op positieve wijze in beweging zet. De terugkoppeling die wij als organisatie van onze medewerkers ontvangen zijn zeer positief. Wij beschouwen de inzet van Nathalie Peters als een waardevolle aanvulling voor onze medewerkers en organisatie.

***

“Overigens heb ik van de afgelopen 'Inspiratie sessies voor Directeuren' enorm genoten, voor de dagelijkse toepassing van de door jou begeleide sessies en gedoceerde stof met de belangrijke momenten van contemplatie en het volledig bewust in het leven staan, daar ben ik je voor altijd dankbaar. Met jouw speciale talenten heb je in ieder geval mij diep geraakt en ook ervoor gezorgd dat je vaak in mijn gedachten bent.”Nathalie Jagir Peters RL 06-21541907 Bezoekadres Zeeweg 2-101, 1759 GV Callantsoog KvK 54267552 info@inspiratieplekaanzee.nl